SUI CARDS Gizlilik Politikası
Aydınlatma metni

 

 

                                    Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

(“SUİCARDS” veya "Şirket”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile sizlerin kişisel verilerinin, SUICARDS tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesine ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Amaçları

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. ve 5. maddelerine uygun bir şekilde belirtilen amaçlar ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz;

amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması, KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati, KVKK Madde 5 (2) (a) uyarınca; işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir. Kişisel verileriniz açık rızanız olmadığı sürece ticari amaçlarla kullanılmayacaktır.

 

2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla;

dahil faaliyetlerimizi yürütmek ve geliştirmek üzere veri aktarımı yaptığımız diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz SUICARDS ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketin tüm birimleri, kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir.

Bir başka kişiye ait kişisel verileri tarafımıza sağlamanız hâlinde, verisini paylaştığınız üçüncü kişileri bu konuda bilgilendirdiğinizi ve gerekli ise bizimle verilerini paylaşmaya ilişkin izinleri aldığınızı düşüneceğiz. Açıkça talep etmedikçe, üçüncü kişilerin bilgilerini bizimle paylaşmamanızı veya anonimleştirerek paylaşmanızı rica ederiz.

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK madde 11 de sayılan;

 

şeklindeki haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

  1. Yazılı olarak ıslak imzalı başvuru formunu İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok. No:19 Kat:2 Ataşehir/İstanbul adresine,
  2. kvkk@mobiltek.com.tr adresine daha önce Şirkete bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya
  3. mobiltek@hs01.kep.tr, kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

 

Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak kullanmak istediğiniz haklarınızı tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuz 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Ancak başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Contact Us